1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. RC9 (Ngày phát hành 16-07-2021)

RC9 (Ngày phát hành 16-07-2021)

1. Bổ sung chương trình đổi điểm lấy ưu đãi.

2. Xét lại hạng thẻ và điểm cho khách hàng dựa vào tổng chi tiêu đã phát sinh

3. Cập nhật đơn vị tiền tệ và định dạng số theo quy định của Cửa hàng/nhà hàng

4. Cập nhật lại text trên standee Thu thập khách hàng để phù hợp với đặc điểm là cửa hàng hay nhà hàng


1. Bổ sung chương trình đổi điểm lấy ưu đãi.

Xem tại đây

2. Xét lại hạng thẻ và điểm cho khách hàng dựa vào tổng chi tiêu đã phát sinh

Xem tại đây

3. Cập nhật đơn vị tiền tệ và định dạng số theo quy định của Cửa hàng/nhà hàng

Mục đích

Ở phiên bản RC9, MISA Lomas sẽ giúp nhà hàng/cửa hàng theo dõi tổng chi tiêu của khách hàng theo đúng đơn vị tiền tệ và định dạng số theo quy định ở dưới cửa hàng/nhà hàng

Nội dung

a. Thiết lập đơn vị tiền tệ và định dạng số trên CUKCUK

Nhà hàng/cửa hàng thiết lập đơn vị tiền tệ và định dạng số trên trang quản lý của phần mềm bán hàng:

 • Đồng tiền sử dụng: thiết lập đơn vị tiền tệ theo quy định của nhà hàng/cửa hàng

 • Định dạng số: Thiết lập số chữ số hàng thập phân

b. Trên MISA Lomas

Sau khi thiết lập đơn vị tiền tệ và định dạng số trên phần mềm bán hàng, trên MISA Lomas nhà hàng/cửa hàng có thể thấy:

 • Tại phân hệ Tổng quan\Báo cáo về doanh thu

 • Tại phân hệ Khách hàng\Danh sách KH
  • Chế độ xem theo dạng biểu đồ\Giá trị chi tiêu theo khách hàng

  • Chế độ xem theo dạng danh sách\Cột Tổng chi tiêu

  • Chi tiết khách hàng\Chi tiêu và Biến động chi tiêu

  • Chi tiết khách hàng\Nhật ký hoạt động

  • Tại phân hệ Phát hành mã ưu đãi\Thêm chương trình ưu đãi mặc định

4. Cập nhật lại text trên standee Thu thập khách hàng để phù hợp với đặc điểm là cửa hàng hay nhà hàng

Mục đích

Hiện nay, trên standee Thu thập khách hàng của nhà hàng/cửa hàng Chương trình vẫn hiện text là nhà hàng/cửa hàng, dẫn đến khách hàng có thể nhìn nhận và đánh giá độ chuyên nghiệp của  nhà hàng/cửa hàng.

Ở phiên bản RC9, MISA Lomas sẽ giúp nhà hàng/cửa hàng rà soát lại các phần trên chương trình, hiển thị đúng thông tin nhà hàng hoặc cửa hàng

Chi tiết như sau:

 • Chương trình đã cập nhật lại text trên Standee

 • Nhà hàng/cửa hàng có thể thay backgroud của standee theo tỉ lệ, kích thước ảnh được note bên dưới

Cập nhật 24/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA