1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. RC15 (Ngày phát hành 31-12-2021)

RC15 (Ngày phát hành 31-12-2021)

1. Đáp ứng phân quyền nhân viên theo chi nhánh để làm việc hiệu quả và đánh giá đúng hiệu suất

2. Đáp ứng xuất khẩu danh sách khách hàng đã đăng ký thông tin qua các chương trình thu thập khách hàng ra file excel để dễ quản lý và gửi email marketing

3. Khi tìm kiếm mã ưu đãi, quản lý có thể theo dõi mã đó thuộc chương trình nào

4. Khi xuất khẩu file ưu đãi, quản lý nhà hàng/cửa hàng có thể theo dõi được chi nhánh áp dụng mã


1. Đáp ứng phân quyền nhân viên theo chi nhánh để làm việc hiệu quả và đánh giá đúng hiệu suất

Mục đích: Giúp nhà hàng/cửa hàng phân quyền nhân viên theo từng chi nhánh. Nhân viên làm việc ở chi nhánh nào sẽ được theo dõi và chăm sóc khách hàng ở chi nhánh đó
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên Lomas, phân hệ Thiết lập\Quản lý và Phân quyền nhân viên, quản lý nhà hàng/cửa hàng có thể theo dõi chi nhánh làm việc của từng nhân viên
Bước 2: Khi nhấn Phân quyền, nhà hàng/cửa hàng có thể phân quyền chi tiết cho từng nhân viên trên từng phân hệ của chương trình.

2. Đáp ứng xuất khẩu danh sách khách hàng đã đăng ký thông tin qua các chương trình thu thập khách hàng ra file excel để dễ quản lý và gửi email marketing

Mục đích: Giúp nhà hàng/cửa hàng dễ dàng quản lý và gửi email marketing
Chi tiết thay đổi: 
 • Trên MISA Lomas, tại phân hệ Thu thập khách hàng, nhà hàng/cửa hàng có thể xuất khẩu danh sách khách hàng đã nhận mã và sử dụng mã của từng chương trình bằng cách nhấn vào số mã đã nhận/đã sử dụng.
 • Nhấn vào biểu tượng Xuất khẩu.
 • Danh sách xuất khẩu sẽ tự động download về máy và hiển thị phía dưới màn hình.


3. Khi tìm kiếm mã ưu đãi, quản lý có thể theo dõi mã đó thuộc chương trình nào

Mục đích: Giúp Quản lý biết được chính xác mã ưu đãi đang tìm kiếm thuộc trương trình nào, chi tiết ra sao
Chi tiết thay đổi: 
Trên MISA Lomas, phân hệ Mã ưu đãi, khi tìm kiếm mã ưu đãi, quản lý có thể theo dõi thông tin chi tiết của mã bao gồm:
 • Tên chương trình ưu đãi
 • Hiệu lực mã ưu đãi
 • Chi nhánh áp dụng
 • Thời gian áp dụng
 • Điều kiện áp dụng
 • Khách hàng nhận mã
 • Thời gian áp dụng mã

4. Khi xuất khẩu file ưu đãi, quản lý nhà hàng/cửa hàng có thể theo dõi được chi nhánh áp dụng mã

Mục đích: Giúp nhà hàng, cửa hàng theo dõi được chi nhánh áp dụng mã để đánh giá được hiệu quả và đưa ra hiệu chỉnh phù hợp
Chi tiết thay đổi:
Trên MISA Lomas, phần Danh sách mã, nhà hàng/cửa hàng có thể theo dõi chi nhánh áp dụng mã ưu đãi tại cột Chi nhánh áp dụng.
Cập nhật 21/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA