1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. RC7 (Ngày phát hành 22-05-2021)

RC7 (Ngày phát hành 22-05-2021)

1. Theo dõi danh sách khách hàng đã nhận mã ưu đãi do nhà hàng/cửa hàng phát hành để tiện chăm sóc.

2. Quản lý có thể theo dõi được tên giải thưởng của khách hàng thực hiện đăng ký thông qua vòng quay may mắn

3. Đáp ứng các loại chương trình chăm sóc khách hàng


1. Theo dõi danh sách khách hàng đã nhận mã ưu đãi do nhà hàng/cửa hàng phát hành để tiện chăm sóc.

Mục đích

Hiện nay, nhà hàng/cửa hàng không theo dõi được khách hàng nào đã nhận được mã ưu đãi để chăm sóc khách hàng, thúc đẩy doanh thu cho nhà hàng/cửa hàng.

Đối với Lomas RC7, Chương trình sẽ giúp nhà hàng/cửa hàng theo dõi được khách hàng nào đã nhận mã ưu đãi để dễ dàng tư vấn và chăm sóc hiệu quả cũng như áp dụng cho khách chi tiêu.

Các bước thực hiện

Bước 1: Nhà hàng/cửa hàng phát hành ưu đãi và gửi cho khách hàng

Chi tiết các bước thực hiện tại đây

Bước 2: Kiểm tra danh sách khách hàng đã nhận được mã ưu đãi

Trên Lomas, chọn Marketing\Chiến dịch Marketing\Phát hành mã ưu đãi

Chọn mã ưu đãi cần theo dõi, sau đó nhấn:

(2) Menu

(3) Xem

Bước 3: Trong chi tiết Chương trình ưu đãi, tương ứng với mỗi mã ưu đãi sẽ có Khách hàng nhận mã, SĐT KH nhận mã, KH sử dụng.

Dựa vào đây, nhà hàng/cửa hàng có thể theo dõi chi tiết Khách hàng nào đã nhận được mã ưu đãi của mình để chăm sóc và tư vấn bán hàng

2. Quản lý có thể theo dõi được tên giải thưởng của khách hàng thực hiện đăng ký thông qua vòng quay may mắn

Mục đích

Hiện nay, nhà hàng\cửa hàng không theo dõi được mỗi khách hàng đăng ký nhận được quà gì để dễ dàng điều chỉnh nếu thấy số lượng giải thưởng đang phân chia không đều hoặc trả lời khách nếu có khách online hỏi.

MISA Lomas RC7 sẽ giúp nhà hàng/cửa hàng theo dõi được khách hàng nhận được các giải thưởng gì khi chạy một chương trình thu thập khách hàng qua các kênh online.

Các bước thực hiện

Bước 1: Nhà hàng/cửa hàng tạo chương trình Vòng quay may mắn để thu thập khách hàng

Chi tiết các bước thực hiện tại đây.

Bước 2: Trên Lomas, chọn Marketing\Thu thập khách hàng

Chọn chương trình vòng quay may mắn cần theo dõi\Click vào số lượng khách hàng đăng ký(2)

Bước 3: Từ đây, nhà hàng/cửa hàng có thể theo dõi được chi tiết được giải thưởng của khách hàng đăng ký qua chương trình

3. Đáp ứng các loại chương trình chăm sóc khách hàng

Mục đích

Nhà hàng/cửa hàng không tương tác, chăm sóc được khách hàng sau bán hàng.

Trong phiên bản RC7, MISA Lomas sẽ giúp nhà hàng/cửa hàng kết nối với các khách hàng, thực hiện thiết lập tin nhắn và gửi cho khách hàng nhằm thông báo chi tiêu hoặc chăm sóc sau bán hàng.

Các bước thực hiện

Chi tiết xem tại đây

Cập nhật 24/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA